Bokura dakeno Toshindai (Phrase #14)

Bokura dakeno Toshindai (Phrase #14)