Bạn Nghĩ Ðến Ai Khi Bạn Cô Ðơn / 当你孤单你会想起谁 (Single)

Bạn Nghĩ Ðến Ai Khi Bạn Cô Ðơn / 当你孤单你会想起谁 (Single)