Album Thánh Ca Vol. 2: Khúc Hát Tạ Ơn

Album Thánh Ca Vol. 2: Khúc Hát Tạ Ơn