A, Domo. Ohisashiburi Desu (あっ、ども。おひさしぶりです)

A, Domo. Ohisashiburi Desu (あっ、ども。おひさしぶりです)