Ca khúc mới mang đầy tính chất thời sự của bộ ba Tăng Duy Tân, Giundra và Phong Gizo được thể hiện qua chất nhạc vui tươi, bắt tai. Cùng thưởng thức “Nhà Quê Lên Phố” ngay nào!