Cùng thưởng thức tâm sự của Trang Hạ trong ca khúc “Vì Em Là Người Đến Sau” Sẽ có những câu chuyện mà ta chỉ biết trách cứ thời gian, “đến sau” là một trong số những câu chuyện đấy