thật sự thì... chúng ta sẽ luôn cảm thấy cô đơn ♡ Đây là một bài hát mà MAEKO đã góp giọng cùng với JackT & Yuno Bigboi.