Các HÍP ơi, Quân A.P cứ đốn tim chúng ta với giọng hát ngọt ngào thế này thì phải vào nghe Bông Hoa Đẹp Nhất để ủng hộ chàng ngay thôi!