Nắng mưa trên đầu làm sao có ai biết thấu... Yêu một người sẽ buồn bao lâu? Lắng nghe những tâm tư của Noo Phước Thịnh về một mối tình đã nhạt nhưng vẫn chưa thể nào phai...